inwentaryzacja obiektów

mapy do celów projektowych

pomiary geodezyjne

Wybrane realizacje:


Prace na terenach kolejowych

 • linia 158 Kontrakt pn. “Naprawa linii kolejowej nr 158 na odcinku Rybnik Towarowy – Chałupki w km. 1.6 – 3.3 z tytułu usuwania skutków szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK ROW Ruch Marcel” – obsługa geodezyjna inwestycji zamawiający ARMEX sp zo.o Sosnowiec
 • Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na nastawniach DTC i DTA oraz odtworzenie posterunku odgałęźnego Okradzionów z przebudową układu torowego i sieci trakcyjnej w stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace na południowo – wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami na liniach kolejowych nr 154, 171, 661, tor 311 zamawiający SKANSKA – obsługa geodezyjna inwestycji (kontrakt dwuletni)
 • Projekt wykonawczy na przebudowę sieci trakcyjnej w stacji Jęzor Centralny inwentaryzacja układu torowego z towarzyszącą infrastrukturą kolejową – aktualizacja mapy zasadniczej pod projekt inwestycji
 • Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej naprawy szkód górniczych wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w infrastrukturze kolejowej linii 158 Rybnik Towarowy Chałupki w km 1.6 -3-3, aktualizacja mapy zasadniczej pod projekt inwestycji

Aktualizacja map pod projekt:

 • Aktualizacja mapy zasadniczej pod projekt budowy tunelu w Lalikach wraz z odcinkami włączenia w istniejący układ komunikacyjny (obszar aktualizacji około 80ha)
 • Aktualizacja mapy zasadniczej pod projekt modernizacji i przebudowy drogi na odcinku: Laliki – granica państwa – Jasnowice (około 15km)
 • Aktualizacja mapy pod projekt budowy drogi węzeł JELEŃ w Jaworznie około 60 ha
 • Aktualizacja mapy zasadniczej pod projekt obwodnicy miasta Sandomierz (obszar aktualizacji około 150ha)

Obsługa geodezyjna budowy:

 • Obsługa geodezyjna budowy nowych przyłączy gazowych wraz z remontem i ich modernizacją na zlecenie Rozdzielni Gazu w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie w latach 2009, 2011
 • Obsługa geodezyjna budowy kładki dla pieszych prowadzącej ruch pieszy do Centrum Handlowego M1 w Czeladzi
 • Obsługa Budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Czeladzi w latach 2004 – 2008
 • Obsługa budowy hali remontu i napraw maszyn budowlanych, wraz z pomiarami pod suwnice i rektyfikacją suwnicy w Czeladzi przy drodze szybkiego ruchu Katowice – Częstochowa i budynku biurowego dla firmy Budropol, BUMAAPOL
 • Geodezyjna obsługa budowy wież przekaźnikowych PTK Centertell zlokalizowanych w Olkuszu, Gliwicach Pławniowicach, Wadowice, Pińczów, Wieprz dla firmy STALEX Piekary Śląskie
 • Geodezyjna obsługa budowy obiektów mostowych dla firmy ARMEX S-c zrealizowanych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Raciborzu
 • Obsługa budowy dróg gminnych i powiatowych w Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Mikołowie dla firmy Boszko-Kozubski Dąbrowa Górnicza
 • Obsługa budowy dróg gminnych dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi oraz wiele innych zleceń

Obsługa geodezyjna terenowo prawna:

 • Podziały nieruchomości pod północną obwodnicę miasta Pszczyna
 • Podziały nieruchomości pod wydzielenia pasa drogowego w Będzinie –projekt „Gospodarcza Brama Śląska” (80 nieruchomości do podziału)
 • Podziały nieruchomości pod wydzielenie pasa drogowego Bełchatowie odcinek Szczerców – Kluki 16 km drogi
 • Szereg różnych wykonanych przez nas zleceń na rzecz Gmin i innych podmiotów prywatnych, firm projektowych i osób fizycznych
 • Przeprowadzanie negocjacji z właścicielami nieruchomości pod przejęcie nieruchomości dla realizacji projektu budowy drogi w Bełchatowie odcinek Szczerców – Kluki 16 km drogi
 • Obsługa geodezyjna gmin Zawiercie, Będzin, Czeladź w latach 2009 – 2016 w zakresie: podziały, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, regulacje stanów prawnych nieruchomości.
 • Ujawnienie budynków, sporządzenie kart budynkowych dla Grupy Auchan w Żorach i Rzeszowie i podziały nieruchomości w Sosnowcu i Częstochowie