inwentaryzacja obiektów

mapy do celów projektowych

pomiary geodezyjne

Oferta geodezyjna


Mapy do celów projektowych

Tyczenie budynków i budowli

Pomiary powykonawcze + inwentaryzacyjne

Podziały nieruchomości + wznowienia punktów granicznych

Geodezyjna obsługa inwestycji

Fotogrametria lotnicza + naziemna UAV

Modelowanie + Skaning 3D

Pomiary specjalistyczne