inwentaryzacja obiektów

mapy do celów projektowych

pomiary geodezyjne

Oferta geodezyjna

Mapy do celów projektowych

Tyczenie budynków i budowli

Pomiary powykonawcze + Inwentaryzacje

Podziały nieruchomości + wznowienia punktów granicznych

Geodezyjna obsługa inwestycji

Fotogrametria lotnicza + naziemna UAV

Modelowanie + Skaning 3D

Pomiary specjalistyczne